ทรายอะเบท คือ

ทรายอะเบท คือ

ทรายอะเบท

ทรายอะเบท  คือ เม็ดทรายที่ถูกเคลือบด้วยสารเคมีฟอสเป็นสารเคมีสังเคราะห์ โดยมีฟอสฟอรัส

เป็นองค์ประกอบสำคัญ หน่วยงานสาธารณสุขนิยมนำมาใช้ในการกำจัดลูกน้ำของยุงลายตามบ้านเรือนของประชาชน  เป็นการตัดต่อนวงจรชีวิตของลูกน้ำยุงลาย และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทรายอะเบท  ส่วนใหญ่เม็ดทรายที่เคลือบมีสารฟอสฟอรัส 1% หรือ 2%

วิธีใช้  ทรายอะเบท  1 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร / ป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ำได้นานประมาณ 3 เดือน

ข้อดี อันตรายน้อย ถ้าใส่ตามอัตราส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

ข้อเสีย ทรายอะเบท มีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำตัวเต็มวัยของยุง ได้เท่านั้น

 

One thought on “ทรายอะเบท คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 × = seventy two

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>